Partnerskabsaftale Bedre Psykiatri

Af Anne Mette Bak (A-Gruppe medlem)

Der er ingen tvivl om at pårørende spiller en afgørende rolle for en psykisk sygs mulighed for at få det bedre og evt. komme sig helt eller delvis. Som også mange undersøgelser peger på. Men det er utrolig hårdt at være pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Som pårørende kan man være nødsaget til at stå til rådighed i årevis og måske på ubestemt tid. Man bliver ofte vidne til store mentale udsving hos den pågældende og i nogle tilfælde også vidne til hyppige psykiatriske indlæggelser og udskrivninger. Så for at kunne være en god, stabil og støttende pårørende, både på kort sigt og lang sigt, er der behov for støtte til pårørende.
En af de ting vi som kommune har gjort, er at indgå i et partnerskab med Bedre psykiatri lokalafdeling Vestegnen. Bedre Psykiatri ønsker at lave lokale aktiviteter til pårørende til mennesker med psykisk sygdom samt borgere der selv er berørt af psykisk sygdom og
professionelle der arbejder med psykisk syge.
Nogle af de aktiviteter som foreningen vil afholde er samtaleterapigrupper. Et forløb over 8 gange for pårørende, hvor de kan snakke med andre som er i en lignende situation samt en terapeut. Efter forløbet er håbet at gruppen vil mødes i privat regi og forsætte med deres samtaler.
Foreningen vil også lave foredrag/informationsarrangementer, der skal oplyse om forskellige diagnoser og problematikker relateret til psykisk sygdom, samt hvordan man håndterer dem. Disse arrangementer skal være åbne for alle interesserede.
Alle aktiviteter som Bedre Psykiatri afholder, har et socialt, forebyggende og netværksskabende sigte. Og Socialdemokratiet er meget glad for at støtte dette tiltag, for pårørende er meget udsatte og er i risiko for at få stress og lide overlast. Det er derfor afgørende at de får støtte, så de kan være i stand til at støtte deres psykisk sårbare bedst muligt. Jeg håber derfor at disse aktiviteter vil hjælpe pårørende rigtig meget.

Hilsen fra Claus Heje

Her i januar er der indgået en vigtig aftale i folketinget til bekæmpelse af social dumping i Danmark. Regeringen har samlet et bredt flertal om aftalen, der skal sikre rimelige lønvilkår for chauffører der arbejder med godstransport i Danmark. Et vigtigt skridt på vejen til ordentlige arbejdsforhold.
Her i januar starter overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked også. Det er noget som jeg følger med stor opmærksomhed, både fordi jeg har arbejdet med forhandlingerne i mange år og fordi det har stor politisk betydning. Det, som er kendt som den danske model, er en grundsten i vores velfærd. Mere end noget andet har gode lønninger og ordnede arbejdsforhold skabt vækst i Danmark. En knast, som jeg særligt følger er forhandlingerne inden for byggeriet, hvor jeg håber på, at man denne gang kan komme videre med krav om kædeansvar og sociale klausuler.
Hvad har det så med Region Hovedstaden at gøre?
Jeg mener, at det private arbejdsmarked i stigende grad kan lære af den offentlige sektor. Derfor er det så vigtigt, at vi i Region Hovedstaden hele tiden arbejder for ordentlige forhold på arbejdsmarkedet og styrker den danske model. Vi skal stille krav om kædeansvar og sociale klausuler hver gang det er muligt, når vi bygger og når vi køber tjenester. Det skal vi for vores fremtidige velfærd skyld og for at vise vejen for det private arbejdsmarked.
Vi lever i en ny tid med nyt håb. I 2019 faldt en regering og et styre, der havde fået lov til at klamre sig til magten alt for længe i Danmark. Nu kan vi endelig bygge en fremtid med mere velfærd og mere lighed. Og vi skal være sammen om det.
Her i januar er jeg blevet Taastrup kredsens kandidat til Region Hovedstaden for anden gang. Det er jeg meget glad for.
Der er meget at kæmpe for. Først og fremmest vil jeg bekæmpe uligheden i sundhedsvæsenet. Den behandling, som du og jeg får i det danske sundhedsvæsen skal ikke nogensinde afhænge af vores indkomst, vores bopæl, vores køn eller vores sociale status! Det sikrer vi ved et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Derfor tror jeg ikke på flere private eksperimenter og udliciteringer. Når vi læser statiskkerne er vi her på Vestegnen særlig hårdt berørte. Eksempelvis har vi fortsat lægemangel. Det skal vi gøre noget ved, fordi det er en af nøglerne til mere lighed. Vi skal være sammen om at kæmpe for den fri og lige adgang til sundhed med patienten i centrum.
Der er også meget andet, der er vigtigt at kæmpe for her på Vestegnen, eksempelvis infrastruktur, uddannelse og erhvervsudvikling. Vi går mod nye tider og der er håb. I Region Hovedstaden er vi mange, der vil samme vej. Jeg vil gerne sikre, at vi på Vestegnen i Taastrup kredsen får en plads ved bordet og er med til at sætte retningen.
Der er endnu 22 måneder til valget til regionsrådet, og der er tid til at forberede valgkampen. Jeg håber på jeres hjælp lige som i 2017, denne gang med den forskel at vi har bedre tid til at forberede os. Derfor håber jeg, at I vil hjælpe. Allerede nu håber jeg, at I vil skrive til mig, hvis I har noget på sinde. Vi skal være sammen om et godt liv på Vestegnen.
Tak for tilliden, Claus Heje