Peter Faarbæk (A-Gruppe formand)

47 år, Sundhedspolitisk konsulent i 3F
Tlf. 22 85 77 04,

Mail: peterfa@htk.dk 
www.facebook.com/peterfaarbaek

Høje-Taastrup Kommune er vores fællesskab! 

Vi skal alle bidrage, og vi skal være der for hinanden.
   Det er vigtigt både for vores små børn i vuggestuen og for de lidt større børn i skolen, at vi har dygtige medarbejdere, der støtter og udfordrer børnenes udvikling, så de lærer at finde
deres eget ståsted i livet og lærer at være en del af et fagligt og socialt fællesskab.
   Fællesskabet skal være sikkerhedsnet for dem, som har brug for det. Det giver tryghed i hverdagen, at du ved, at fællesskabet er der for dig, hvis du f.eks. mister jobbet, hvis du kommer ud for en ulykke eller hvis dit barn har brug for særlig støtte.
   At være Socialdemokrat er for mig, at vi tager os af de svageste i samfund, der ikke kan selv – og at vi gør det med værdighed og respekt.

   Foruden at være gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i byrådet er jeg formand for kommunens Plan- og miljøudvalg, medlem af økonomiudvalget og af ældre- og sundhedsudvalget.

Thomas Bak (A-gruppe medlem)

45 år, Taastrup
Ledende Værkmester i Kriminalforsorgen
Byrådsmedlem siden 2006.
Gift med Anne. 2 børn, Tobias og Karoline
Tlf. 26 23 25 37
Mail: thomasbak@htk.dk 
Facebook

Politik er nok mest interessant, når emnet rammer én selv. Det er som regel der, det giver allermest mening at engagere sig og tage stilling. Sådan har de fleste det. Derfor er det vigtigt at vi viser, hvor tæt politik er på vores hverdag.
   Hvis jeg skal pege på min rettesnor i lokalpolitipolitik, så er det hvad jeg kalder den gode kommune.
   I ”den gode kommune” føler alle borgerne sig trygge og retfærdig behandlet. ”Den gode kommune” er kommunen for hele livet. Her er trygge og gode rammer for alle: Børn, unge, voksne og gamle.
   I ”den gode kommune” behøver du ikke at flytte for at skaffe daginstitutionsplads til børnene.
   Forenings-, fritids- og kulturlivet er eksisterende og et tilbud til alle. Boligrammerne svarer til borgernes behov, og boligen er til at betale. Miljøet er grønt. Skolerne er renoverede; elevmotivationen og indlæringen er høj, og samarbejdet mellem skole og forældre er værdsat.
   Der er en fornuftig balance mellem privat og kollektiv transport. Kommunen ønsker borgerne og erhvervslivet i centrum gennem åbenhed og indflydelse samt service. Borgere med særlige behov for hjælp kan få det gennem kommunen. Rammerne for erhvervslivet medvirker til gode arbejdspladser. Kommunens økonomi er sund.
   Men i ”den gode kommune” klarer de borgere, som kan, også sig selv. Økonomisk velstillede og ressourcestærke borgere accepterer at træde et skridt tilbage for at kommunen kan hjælpe de borgere, som har særlige behov. Der er f.eks. ingen automatik i, at hvis man er gammel, har man ret til hjælp fra kommunen. Hvis man har muligheder selv, udnyttes disse først.
   Til gengæld vil kommunen gennem forskellige tilbud gøre det nemmere for alle at klare sig selv. Socialdemokraterne vil fastholde værdien: ”Gør din pligt og kræv din ret”. I nævnte rækkefølge.

Hugo Hammel (A-gruppe medlem)

59 år, Sengeløse
Faglig sekretær, Chaufførernes Fagforening i København.
Mobil.: 21 74 49 71
Mail: hugoha@htk.dk 
Facebook

 Jeg blev for mange år siden politisk aktiv, fordi jeg i min hverdag stødte på mange urimeligheder og umenneskelig behandling af vores medmennesker.
   Overformynderi uden fokus på borgerne og den situation de var havnet i.
   Det måtte kunne gøres bedre!
   Op på barrikaderne!
   Tage ordet i debatten!
   Resultat: Man ender i bestyrelser! Den lokale vælgerforening, branchebestyrelsen, fagforeningen, børnehaven, skolen, idrætshallen og mange flere.
   Det har givet mig mange udfordringer og megen erfaring og et godt netværk, som jeg trækker på i mit politiske arbejde.
   Jeg har ladet mig genvælge til byrådet i Høje-Taastrup, da jeg med min byrådserfaring, mener at jeg, sammen med mine partikammerater i den socialdemokratiske byrådsgruppe, kan gøre en forskel og bidrage med pragmatiske løsninger på de mange ting, der skal genoprettes eller forbedres.
   Der er nok at ta’ fat på, når de borgerlige er ved roret. Beslutninger skal tage udgangspunkt i opgaven og ikke som nu i budgetrammer.
   Den behandling vi giver vores borgerne skal være både lovgivningsmæssigt og moralsk i orden. Alle i vores kommune skal ha’ mulighed for et godt og indholdsrigt liv, hele livet.
   Ret og pligt skal følges ad. Vi skal sikre, at der er de fornødne institutioner, aktiviteter og hjælpeforanstaltninger uanset alder, etnicitet og bopæl i kommunen.
   Dansk skal være samtalesproget, der benyttes i skolerne, på arbejdspladserne og i hjemmene, for at modvirke dannelse af parallelsamfund.

Anne Mette Bak (A-Gruppe medlem)

39 år, Taastrup
Sekretær i Kræftens Bekæmpelse
Tlf. 26 85 26 52
Mail: anneba@htk.dk 

 Jeg har nu 3 års erfaring i byrådet og står med en vision om at borgernes behov er det vigtigste, men at vi også skal være økonomisk ansvarlige.
   Jeg har i min tid i byrådet været med til at arbejde for det nye Rønnevangsstrøg, et nyt klubhus til TFC, at få socialrådgivere ud på skolerne samt at få flere sundhedsplejersker.
   Samtidig er der stadig behov for at kæmpe videre med bla.:
   Tidlig opsporing og forebyggelse hos børn: Hvis et barn oplever vanskeligheder, det kan være i hjemmet eller i institutionen/skolen skal det hjælpes hurtigt.
   Flere hænder på institutionsområdet: Vores børn skal være i trygge og rolige omgivelser, men det er måske ikke altid roligt, når pædagoger og medhjælpere er for få og må løbe rundt.
   Udvikling af vores folkeskoler: Vores børn skal trives i skolen og udvikles fagligt, så de bliver klædt på til at tage en uddannelse. 
   En ordentlig service til vores ældre borgere: De ældre skal støttes og hjælpes, hvis de får brug for det.
   Gode og tilgængelige kulturhuse: Kommunens kulturhuse skal være åbne for alle, og der skal arbejdes på, at husene bliver mere attraktive, end de har været i de sidste år.
   Tryghed: Vi skal alle kunne færdes trygt i hele kommunen. Jeg er stolt af at være en del af den socialdemokratiske byrådsgruppe, og jeg vil rigtig gerne forsætte i byrådet, hvilket jeg håber på, at få jeres støtte til.

Sabah Abid (A-Gruppe medlem)

27 år, Høje Taastrup
Cand.Scient.adm.
Tlf. 60 54 28 98
Mail: sabahab@htk.dk 

Facebook

Mit væsentligste politiske måler, at Høje-Taastrup kommune bliver en tryg og sikker kommune at bo i, samt at kommunen vil være i stand til at rumme borgernes behov.
   Høje Taastrup er en rig kommune på mange forskellige fronter og skal derfor kunne imødekomme vores borgeres skiftende nødvendige behov. Jeg vil arbejde for at kunne være med til at styrke de allerede eksisterende institutioner og væresteder for socialt udsatte i kommunen og de institutioner der har økonomiske eller andre vanskeligheder.
   Mit hjerte brænder for de svage i samfundet. De skal have en hjælpende hånd med at nå deres ambitioner, mål og drømme, fordi skæbnen har forladt disse mennesker med enten handicap eller mangel på sociale og økonomiske ressourcer.
   Mit hjerte brænder for de ældre og de unge i samfundet, som har brug for støtte og vejledning i deres bestræbelser på at opnå en god og sikker fremtid eller en god alderdom.
   Mit hjerte brænder for Høje-Taastrup kommune, som jeg ønsker bliver en kommune, der kan rumme alle borgere uanset alder, handicap, køn, social- eller økonomiske baggrund.

Sami Gökdemir (1. suppleant)

55 år, Taastrup
Teknisk Servicekoordinator
Tlf. 28 26 39 40
Mail: samigo@htk.dk 

Jeg har været bosat i kommunen siden 1973 og gik aktivt ind i politik i 2002, hvor jeg blev valgt ind i integrationsrådet i Taastrup. I 2013 blev jeg valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet.

   Det har været nogle spændende år som byrådspolitiker, hvor man er med til at komme med sine ideer og holdninger. 
   Vilkårene for de ældre skal forbedres og de ældre har været med til at bygge samfundet op, og det skal vi ikke glemme. Derfor synes jeg, der skal bruges flere ressourcer på hjemmeplejen. Jeg kæmper for ikke at forringe den service, de har i dag, men tværtimod gøre den bedre.
   Bedre pasningsmuligheder for børn og mit ønske er, at der kunne komme flere hænder på stuerne i institutionerne og skolerne. Dette er et område, hvor man igen og igen finder besparelser.
   Jeg kunne godt tænke mig, at udviklingen ændrede sig, og personalet kunne få muligheder for uddannelse, som i sidste ende vil give vores børn en sundere udvikling. Det vil give os et stærkere personale, som giver vores børn bedre muligheder i fremtiden.
   Vores børn er vores fremtid.