En kommune i bevægelse

Hedehusene. Organisator i HK Handel. 34 år

Jacob stiller op til byrådet, fordi han elsker at bo i kommunen og har mange idéer til, hvordan den kan gøres endnu bedre. Særligt på idrætsområdet. Et af målene er, at Høje-Taastrup skal være en førende idrætskommune for børn og unge. Fordi idræt er godt. Godt for sundheden, godt for trivslen og godt for fællesskabet.

Det er i idrætsklubben, at børn og forældre knytter nye venskaber i lokalområdet. Og det er i idrætsklubben, at vi fortsat mødes på tværs af sociale og økonomiske skel om en fælles interesse. Her er man et hold høj som lav.

De frivillige løfter en kæmpe opgave med at sikre gode og sunde fællesskaber. En opgave som kommunen hverken kan eller skal løfte. Til gengæld skal kommunen sikre, at vi har de rette rammer og faciliteter. Og her er vi nødt til at have langt større ambitioner end i dag.

Også privat fylder idræt meget. Jacob har altid spillet fodbold og har over 100 kampe i 2. division og Danmarks Serien på cv’et. Så er han uddannet fodboldtræner med UEFA B-licens og har trænet fodboldpigerne i Sengeløse, der nu alle er hentet til Brøndby og BSF.

Jacob er far til fire. Har boet flere steder i kommunen senest i Sengeløse og nu Hedehusene med sin kone, der har en kunstbutik i byen. Han er uddannet og har arbejdet som blikkenslager i mange år ligesom sin far. I dag arbejder Jacob som organisator i HK og bidrager til, at fagforeningen igen har et stigende medlemstal. Jacob er gode venner med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der har været med til at præge Jacobs politiske engagement.