Valg af folketingskandidat

Kredsformand Per Gravgaard Hansen

TAASTRUPKREDSEN ER I GANG MED AT FINDE DEN NYE FOLKETINGSKANDIDAT

I foråret 2020 modtog vi med beklagelse meddelelsen om, at Anne Sina trak sig som vores folketingskandidat. Kredsbestyrelsen har takket Anne for sin store indsats og ønsket god vind fremover. Kredsbestyrelsen har dermed også igangsat en proces, for at finde vores næste folketingskandidat.

I skrivende stund i alt 4 kandidater, som alle er i gang med at finde 25 stillere, som med sin underskrift giver kandidaten chancen for at komme i betragtning.

Stillerliste skal være afleveret senest den 2. september 2020
Det lyder umiddelbart som en overkommelig opgave – bare at skulle finde 25 stillere. Det er imidlertid en meget sværere opgave end som så.
For det første svarer 4 kandidater, som hver skal skaffe 25 stillere til at være ca. 20-25 % af de to partiforeningers medlemmer.
For det andet skal de finde en stiller som ikke i forvejen har underskrevet på en stillerliste,

Giv kandidaterne en chance
Hvis man gerne vil give chancen for, at en kandidat kan opstille, kan man henvende sig til sin kasserer i partiforeningen. Herfra vil beskeden så gå videre til kandidaterne, som vil komme og få underskriften på stillerlisten.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at man som stiller ikke er forpligtet til at stemme på kandidaten under de endelige afstemninger. Man giver dem chancen.
Det kan oplyses, at to kandidater har opnået en fuld stillerliste, som nu skal kontrolleres for gyldighed.
Når de to partiforeningers kasserere har tjekket listerne og fundet alle stillerne i orden, er de godkendt til at kunne indgå i selve afstemningsprocessen om fremtidens kandidat.

Medlemmerne afgør valget
Medlemmerne i de to partiforeninger har det endelige ord. Der skal nemlig foretages en afstemning blandt medlemmerne i hele Taastrupkreden om, hvem man foretrækker som vores næste kandidat til folketinget.

Der kan være forskellige veje til slutresultatet.
Hvis der ved første afstemning kun er 2 kandidater, afgøres valget ved, at den kandidat, som opnår flest stemmer, er valgt. Der vil således kun skulle afholdes en afstemning. Resultatet vil blive meddelt den 22. september 2020.

Hvis der er tre eller flere kandidater.
Hvis en kandidat opnår mere end 50 % af stemmerne, er vedkommende valgt. Resultatet vil blive meddelt den 22. september 2020.
Hvis ikke - går de to kandidater med flest stemmer videre til anden afstemning.
Ved anden afstemning er der kun to kandidater tilbage. Den kandidat, der opnår flest stemmer, udråbes som vinder og kan kalde sig folketingskandidat.
Under afstemningsrunderne vil man få lejlighed til at se og høre kandidaterne. De endelige medlemsmøder er ikke helt på plads, men den overordnede tidsplan kan du se på den næste side.

TIDSLINJE FOR VALG AF FOLKETINGSKANDIDAT I TAASTRUPKREDSEN

2. september 2020
Udfyldt stillerliste afleveres til Kredsbestyrelsens formand.

8. september 2020
Første afstemning sættes i gang

15. / 16. september
Medlemsmøde: Stedet og endelig dato meddeles senere.
Der skal holdes et medlemsmøde i afstemningsperioden, hvor medlemmerne har mulighed for at se og høre kandidaterne samt afgive deres brevstemme, dersom de ikke kan stemme elektronisk.

22. september 2020
Første afstemning afsluttes. Resultatet tilgår Kredsbestyrelsen, som meddeler det til kandidaterne.

23. september 2020
Anden afstemning med 2 kandidater igangsættes.

29. / 30. september
Medlemsmøde: Stedet og endelig dato meddeles senere.
Der skal holdes et medlemsmøde i afstemningsperioden, hvor medlemmerne har mulighed for at se og høre kandidaterne samt afgive deres brevstemme, dersom de ikke kan stemme elektronisk.

9. oktober 2020
Anden afstemning afsluttes.

10. oktober 2020
Afstemningsresultatet meddeles kandidaten, og der udsendes en pressemeddelelse på, hvem medlemmerne i Taastrupkredsen har peget på som deres kandidat til Folketinget.

Valget er vigtigt
Valget af en folketingskandidat sker heldigvis ikke så ofte. Men, når det sker, er det en vigtig begivenhed, som kræver opmærksomhed og deltagelse.
Vi kender som nævnt endnu ikke kandidatfeltet, som kan opnå adgang til afstemningsprocessen. Men, vi håber, at så mange som muligt vil give deres stemme til kende, når valgprocessen går i gang.
Det er vigtigt for kandidaterne at vide, at de har medlemmernes interesse og opmærksomhed, og at det omvendt er et ærefuldt hverv at repræsentere os ude i det ganske land.