Hilsen fra Peter Faarbæk

Af Peter Hamborg Faarbæk,
Formand for A-gruppen

Kære Alle
 
2019 er nu vel overstået og et nyt og spændende år står for døren.
Landspolitisk blev 2019 et fantastisk år – vi fik igen en socialdemokratisk regering, og allerede nu kan man fornemme hvilken betydning det vil komme til at få for Danmark – Den bedste kommuneaftale og finanslov set i mange år, en ambitiøs klimalov, fokus på at mindske ulighed i samfundet og på at sikre vores børn en bedre fremtid. Der er ingen tvivl om at man vil kunne se en forskel i de kommende år.
 
Men der kommer også udfordringer, for vores parti. Den første udfordring vil vise sig allerede inden for de kommende uger, når der efter planen vil blive lanceret en ny udligningsordning imellem kommunerne. Der har tidligere været flere udkast til en sådan, og alle med det samme output, at det vil betyde en omfordeling der vil komme til at koste Høje-Taastrup kommune millioner af kroner i årene der kommer. Vi vil naturligvis lokalt gøre vores til at der med respekt for at vi har en række kommuner med store sociale- og økonomiske problemer, ikke kommer til at ske på bekostning af velfærden her hos os.
 
Lokalt i Høje-Taastrup sker der meget, og det meste også i bred enighed i byrådet. Der er fuld gang i byudviklingen i Nærheden og i Høje-Taastrup C. 400 beboere er allerede flyttet ind i Nærheden, og yderligere mindst 1000 vil være flyttet ind med udgangen af 2020, og hertil kommer at Den nye bro er ved at stå færdig, og skolen i fuld gang med at blive bygget.  I Høje-Taastrup C er der fuld gang i vejomlægningerne, men i løbet af 2020 forventes dette afsluttet, og de første byggerier skydes i gang. Læg dertil de store udviklingsplaner der er vedtaget i Taastrupgaard og Gadehave….. jo der sker storeforandringer i disse år.
 
Lokalt må vi stadig acceptere at der er en konservativ Borgmester, og selvom meget i byrådet foregår i enighed, er det vigtigt at vi benytter en hver lejlighed til også at gøre opmærksom på de forskelle der er. For nok indgik vi budgetforlig i år, men det var os der kæmpede for at vi fik kontrol med kommunens udbud, og af sociale klausuler, at miljø- og energicenteret overlevede, at kunstgræsbanen ved Nyhøj renoveres, og at en lang række socialt skæve besparelser blev taget af bordet. Tydeligt ser men også forskellene i bl.a. de mange forslag vi stiller i byrådet – forslag om indsatser på miljø og klimaområdet, om hjemtagning af opgaver, kontrol af social dumping og styrkelse af demokrati og borgerinddragelse. Forslag der desværre ale for ofte får en hård medfart af de borgerlige med Borgmesteren i spidsen.
 
I 2019 blev jeg genvalgt som spidskandidat til kommunalvalget i 2021, og endnu engang tak for det – i 2020 skal vi for alvor sætte gang i det store arbejdet med at finde og vælge alle andre kandidater til valget og vi skal udvikle det politiske program vil skal gå til valg på. Det er et arbejde der kræver en stor indsats af mig, af resten af A-gruppen og partiforeningsbestyrelsen, men det er også et arbejde hvor vi i høj grad får brug for dig!
 
Godt Nytår - Jeg glæder mig til at se dig i partiforeningen i det nye år.
 
Peter Faarbæk
Gruppeformand og spidskandidat