Tag ansvar Michael Ziegler!

Skrevet af Thomas Bak, A- Gruppen

 

Politisk Indlæg:

Jeg kan læse, at Michael Ziegler nu endelig mener, at vi skal til være mere kritisk, i forhold til de anlægsestimater, vi får forelagt fra administrationen. Det er altså også ved at være på tide. Jeg kan da nævne i flæng: Taastrup Svømmehal, Taastrup C, nyt rådhus og nu skolen i Nærheden.
   Fælles for de projekter er, at det oprindelige budget ikke holdt, og at der skete markante overskridelser af de oprindelige budgetter. Det er der flere og gode forklaringer på, men det bliver nødt til at komme en helt andet opmærksom på anlægsoverskridelserne fra De Konservative.
   Socialdemokraterne har ved flere lejligheder rejst problematikken omkring overskridelse at anlægsprojekterne, og det er altså ikke den store lydhør vi har mødt - tværtimod så blev vi mødt at surhed, da vi rejste problematikken sidste år. Men det er da dejligt, hvis vi alle er enige om, at fremadrettet så skal vi være mere kritiske.
   Jeg bliver bare nødt til at sige, at når vi tidligere har spurgt ind til et anlægsbudget, så har vi fået at vide, at det er rådgivers bud, og de jo er eksperter, og at vi gør klogest at lytte til dem. Eller som Michael Ziegler flere gange har sagt: "Vi har spurgt ude i markedet, og har derfor fundet den rigtige pris".
   Det er altså meget svært, for ikke at sige umuligt for os byrådsmedlemmer, at prisfastsætte en skole til over 400 mio. kroner. Når Michael Ziegler går ud, og siger vi politikere skal være mere kritisk, så er det altså noget fis – for det er jo netop det, Socialdemokraterne har prøvet på flere gange uden held. For mig virker det mere til, at Michael Ziegler er ude i noget gedigent rygsvømmeri, og at han prøver at skubbe ansvaret væk fra dig selv
   Vi bliver nødt til at kunne stole på, at de tal vi for forelagt, er de rigtige. Ellers bliver det meget svært for os alle at navigerer i, med alle de tiltag og projekter vi skal forholde os til, på både drift og anlæg.
   Det giver meget mere mening, at se på om de rådgivere vi bruger, er de rigtige, eller om vi skal opnormere i egne rækker, for at blive bedre til at udfordrer rådgiverne. Ellers må vi bare være konsekvente, og ligge en vis procentdel oveni byggebudgettet. Det burde vi i langt højere grad tale om, så det ikke kun bliver ved snakken, men vi reelt fremadrettet prøver at finde løsninger, så vi kommer tættere på det faktiske budget.
   Jeg tror, det sidste vi skal gøre, er at lade os byrådsmedlemmer, kloge os på et anlægsbudget til flere hundrede mio. kroner.