Alle har ret til et værdigt liv

Baneparken, Taastrup. Social- og sundhedshjælper /
fællestillidsrepræsentant. 60 år

Brith har selv holdt i hånd, trøstet og lyttet. Hun har nemlig arbejdet i kommunens hjemmepleje i mange år. Og for Brith handler det værdige liv netop om det. At der er tid og ressourcer til at være nærværende over for sine medmennesker uanset alder.

Vi har alle brug for nærhed og tryghed. Det gælder særligt børnene, så de kan lege, vokse, lære og uddanne sig. Og så gælder det ikke mindst vores ældre. Vi skal stå klar med en kærlig hånd, når helbredet svigter, dagligdagen bliver svær og livet render mod enden. Begge opgaver er vigtige. Og de kræver, at vi investerer i vores personale.

Og netop kommunens personale ligger Brith meget på sinde. Hun har siden år 2000 været deres fællestillidsrepræsentant. Og Brith vil derfor arbejde for, at kommunen skal gå i front som den sunde arbejdsplads. Målet er at skabe højere medarbejdertrivsel og gladere medarbejdere til glæde for alle i kommunen.

Det handler også om, at alle skal have en fair chance, hvis man ikke længere kan arbejde på fuld kraft. Flere skal derfor have mulighed for at gå fra et ordinært job til et fleksjob på samme arbejdsplads, hvis det giver mening for den enkelte. Mange er nemlig glade for deres fleksjob, så de kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og arbejdspladsen beholder den viden og kvalitet, den enkelte har.

Fritiden går med Briths to voksne drenge og tre børnebørn. Og så kan Brith både skrige og lytte. Skrige fordi hun altid kaster sig ud i de vildeste forlystelser. Lytte fordi hun bedst kan lide at høre historien fra flere sider.