Kære medlem

I denne svære tid, hvor Coronakrisen stadig er i gang i vores lille land, har vi  her en hilsen fra bestyrelsen.
Når krisen er overstået vender vi tilbage til normalt aktivitetsniveau hurtigst muligt. Vi har valgt at udsætte vores generalforsamling til mandag den 18. maj 2020. Materiale vedrørende generalforsamlingen er ved at blive udarbejdet, og udsendes i løbet af april til jer medlemmer.
Vi håber I har det godt og vi snart kan ses igen
God læselyst med resten af nyhedsbrevet, som i disse tider har Coronavirus som tema.

På Bestyrelsens Vegne
Claus Johnsen
Formand for partiforeningen

Hjulene er sat i stå! – Hvordan får vi dem i gang igen?

Vi er alle blevet vækket fra vores trygge forestilling om, at udfordringer dem løser vi bare.
Ingen af os havde vel en forestilling om at hele verden ville komme i krig – og så med en lille virus.
Danmark trygge hverdag er med et’ blevet vendt på hovedet, og det kommer til at tage langt tid, før vi får vendt bøtten igen.
Situationen er foreløbig blevet håndteret af et handlekraftigt folkestyre, med et velfungerende sundhedssystem, som i enighed har lukket ned for al unødvendig aktivitet – mesterligt!
Alt er så at sige sat på standby fra den ene dag til den anden, for at undgå ragnarok - eller i hvert tilfælde forhale turen dertil.
At der kommer en hverdag igen, tvivler ingen på.
Vi skal nok komme ud på den anden side, men hvornår og især, hvordan får vi sat hjulene i gang igen?
De offentlige hjul skal nok komme i omdrejninger.
Medarbejderne er stadig ansat og arbejdsopgaverne ligger og venter. Kommunal administration – skoler – institutioner – kollektiv transport og alt det andet skal nok komme hurtigt i sving igen.

Der skal faktisk bare trykkes på knappen.

Men den private sektor bløder, og har virkelig lidt ubodelig skade. Der ligger udfordringen!
Det er glædeligt at der nu bliver snakket om at lempe på de snærende anlægsrammer. De Danske kommuner har alle efterslæb på vedligehold og anlæg. Det er altid der, der bliver fundet besparelser, når der skal lægges budgetter. Høje-Taastrup kommune er ingen undtagelse. Vi har mange ting, man kunne sætte i værk.
Vores bygninger kunne virkelig have godt af at blive gennemgået, og så få igangsat nogle af alle de vedligeholdelsesopgaver, der er udskudt i årevis.
Det ville både give beskæftigelse, og helt sikker også kunne give bedre indeklima og arbejdsglæde til gavn for både brugere og ansatte.
Vores idræt faciliteter har måtte undgælde i årevis. Her drejer det sig især om omklædningsrum og gulvbelægninger, men også udeanlægene trænger til at blive opgraderet.
Vores fortove, stier og veje er også en mulighed, der kunne kigges på. Driftsbyen gør et godt stykke arbejde til daglig, men vi har en stiprioriteringsliste, hvor opgaverne endog er prissat.
Der skal bare frigives midler, så er der også mange private hænder, der kan komme i sving med de opgaver.
Borgerne vil helts sikkert blive mere motiveret til at bevæge sig til fods eller på cykel, hvis stier og fortove blev opgraderet og gjort pæne.
Belysning af stier og tunneller er også en opgave, der er lige til at tage fat på. Her ville vi samtidig få skabt større tryghed efter mørkets frembrud, så borgerne også ville benytte stierne, når det er den mørke tid.
Støjafskærmning er et helt kapitel for sig selv, men også her er der arbejdsopgaver, der med den rette planlægning kunne sættes i værk.
Kan vi bare gå i gang?
Vi kan i hvert tilfælde allerede nu begynde at planlægge, indhente tilbud og ekspropriere, hvis det er det der er behov for, når man anlægger nye stier med videre.
Byggeri, vedligehold og anlægsopgaver vil være oplagte opgaver for at hjælpe den private sektor i gang igen.
Vi har ikke bare en forpligtigelse til hjælpe, vi har også stor interesse i fuld beskæftigelse, da det giver skatteindtægter frem for underhold.

Venlig hilsen
Hugo Hammel
Byrådsmedlem (A) i Høje Taastrup kommune

Facebook opslag fra Mette Frederiksen 30. marts 2020

Vi er alle blevet vækket fra vores trygge forestilling om, at udfordringer dem løser vi bare.
Ingen af os havde vel en forestilling om at hele verden ville komme i krig – og så med en lille virus.
Danmark trygge hverdag er med et’ blevet vendt på hovedet, og det kommer til at tage langt tid, før vi får vendt bøtten igen.
Situationen er foreløbig blevet håndteret af et handlekraftigt folkestyre, med et velfungerende sundhedssystem, som i enighed har lukket ned for al unødvendig aktivitet – mesterligt!
Alt er så at sige sat på standby fra den ene dag til den anden, for at undgå ragnarok - eller i hvert tilfælde forhale turen dertil.
At der kommer en hverdag igen, tvivler ingen på.
Vi skal nok komme ud på den anden side, men hvornår og især, hvordan får vi sat hjulene i gang igen?