Ensomhed må vi løse i fællesskab

Skolevej, Taastrup. Tidl. teknisk servicekoordinator. 57 år

For Sami betyder familien meget. Som far til to tvillinger på 11 år spiller børn en vigtig rolle. Ligesom han tager sig af de ældre familiemedlemmer.

Høje-Taastrup skal være en kommune, hvor man gerne vil have sine børn til at vokse op, og samtidig et sted hvor man selv har lyst til at blive gammel. I Høje-Taastrup skal der være plads til os alle.

Desværre ser Sami, at alt for mange ældre er ensomme. Og det smitter af på både deres fysiske og psykiske helbred. Kampen mod ensomhed kan vi ikke bare overlade til den enkelte. Ensomhed må vi løse i fællesskab. Derfor skal der gøres mere for at sætte ind med opsporing og hjælp.
Flere ældre kræver også flere hænder til pleje og hjælp. Sami foreslår derfor, at der skal langt mere fokus på uddannelse, rekruttering og fastholdelse inden for ældreplejen.

Sami har boet 40 år i kommunen. Mange kender ham derfor fra bybilledet eller fra de mange år, hvor han sørgede for mælk til eleverne og varme i klasseværelserne som pedel på Parkskolen.